Klik hier om de gratis Quickscan Kennismanagement te starten.

Wat is Kennismanagement?

Kennis is de brandstof voor de toekomst van uw organisatie. Levendige kennisuitwisseling – kennisactivatie – is daarom essentieel. Een verbetering van instroom en doorstroming van kennis moet leiden tot toegenomen prestaties van uw organisatie. Dit wordt gerealiseerd door het regisseren van de ‘kennisactiviteiten’. Wij maken gebruik van de Kenniswaardeketen, ontwikkeld door prof. dr. M.C.D.P. Weggeman. De Kenniswaardeketen helpt managers en kenniswerkers hun kennisflow te organiseren en beheren.

Kenniswaardeketen2

Meer informatie?

Geïnteresseerd in de vraag wat Kennismanagement voor de organisatie kan betekenen? Proven Benchmark beschikt over een Teamscan, gevolgd door een analyse van een team/afdeling met concrete aanbevelingen, en een Organisatiescan, gevolgd door een uitgebreide analyse en adviesgesprek.

 

Voor meer informatie over het inzetten van een scan in de organisatie kan contact opgenomen worden met Jos Breas.