KPN, Ministerie SZW, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Ballast Nedam, GGZ Drente, Getronics, Stork, CMG, Wageningen University Research Centre, Hogeschool Holland, Waterschap De Dommel, Senter Novem, IPC Groene Ruimte (opleidingscentrum), Hogeschool Brabant, NIZO food Research, VROM, Ministerie BZK, VNU tijdschriften, CSS Education, Het Bureau Welzijnsprojecten, IDL (Instituut Defensie Leergangen), A. Schweitzer Ziekenhuis, Monumentenzorg, DSM research, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, PGGM pensioenbedrijf, Arbo Unie, Belastingdienst.