Proven Benchmark gelooft in meten is weten. Een organisatie kan groeien als het weet waar het staat (positie), een stip op de horizon heeft (ambitie) en concrete stappen zet op weg hier naartoe (reis). Proven Benchmark biedt vanuit het gedachtegoed van Het Nieuwe Organiseren diverse organisatiescans aan, zoals:

Onze aanpak

Het inzetten van een organisatiescan begint met een gesprek met een van onze adviseurs. Samen met de organisatie wordt bepaald waarom de scan ingezet wordt, wat de inhoud van de scan is en welke groepen meegenomen worden. De adviseur maakt de scan vervolgens op maat en stelt deze beschikbaar aan de organisatie. Na een bepaalde periode wordt de scan afgesloten en start de adviseur met het verwerken en analyseren van de resultaten. Tot slot worden de resultaten gepresenteerd aan de organisatie. Dit doen wij voor verschillende doelgroepen, zoals MT, netwerkbestuur, OR en medewerkers, afhankelijk van de vraag. De aanbevelingen van Proven Benchmark zijn concreet en daarmee direct te implementeren door de organisatie. Indien hier behoefte aan is zijn onze adviseurs beschikbaar als implementatie partner. 

Proven Benchmark ziet meerwaarde in het doorlopend monitoren van organisaties. Dit kan bijvoorbeeld jaarlijks, als input voor de PDCA jaarcyclus, of in een korter tijdsbestek, bijvoorbeeld om projecten te monitoren en evalueren. Als business partner kennen we de organisatie en bieden we de benodigde input passend bij de fase waarin de organisatie zich bevindt. Proven Benchmark investeert daarmee in lange termijn relaties gericht op win-win. 

Voor meer informatie over het inzetten van een organisatiescan kan contact opgenomen worden met Jos Breas.