Naast de vier hoofdthema’s (Sturing & Ruimte, Dynamisch Werken, Inter-organisatorische Netwerken en Resultaatverantwoordelijk Werken) heeft Proven Benchmark scans ontwikkeld op het gebied van:

  • Cultuur
  • Duurzaamheid
  • Gezond aan het werk/Verzuim
  • Kennismanagement
  • Managementstijl
  • Vaardigheden/(digitale) competenties
  • Verandervermogen
  • Werkstijlen

Voor meer informatie over het inzetten van deze scans in de organisatie en/of het ontwikkelen van een scan op maat, kan contact opgenomen worden met Jos Breas.