Klik hier om de gratis Quickscan Resultaatverantwoordelijk Werken te starten.

 

Wat is Resultaatverantwoordelijk Werken?

Belemmerende bureaucratieën, toenemende schaalgroottes, afnemende arbeidsvreugde, wisselende klantvraag en druk op de kosten zijn actuele onderwerpen waar veel organisaties mee worstelen. In de praktijk blijkt dat traditionele hiërarchische organisaties niet of nauwelijks in staat om hier mee om te gaan. Het vraagt om een andere aanpak waarbij verantwoordelijkheden laag in de organisatie liggen, de medewerker als professional in z’n kracht gezet wordt en medewerkers een lokale partner zijn voor klanten en inspelen op individuele wensen. Dit vraagt om een brug tussen “groot” en “klein” met maximale sturing én maximale ruimte. Het antwoord hierop is Resultaatverantwoordelijk Werken.

PP-beeldmerk-RVWMeer informatie

Geïnteresseerd in de vraag wat Resultaatverantwoordelijk Werken voor de organisatie betekent? Proven Benchmark beschikt over een Teamscan, gevolgd door een analyse met concrete aanbevelingen voor een team of afdeling, en een Organisatiescan, gevolgd door een uitgebreide analyse van de gehele organisatie en een adviesgesprek met een van onze adviseurs.

Voor meer informatie over het inzetten van deze scans kan contact opgenomen worden met Leo van de Vorst.