Klik hier om de gratis Quickscan Sturing en Ruimte te starten.

 

Wat is Sturing en Ruimte?

In de wereld van de 21e eeuw wordt veel van managers gevraagd. De dynamiek van veranderingen wordt steeds groter en de besluitvorming complexer. Managers dansen in hun denken en handelen, in hun afwegingen en keuzes op het smalle koord tussen uitersten. Het gedachtegoed Sturing en Ruimte laat zien hoe in de praktijk het leiderschap van het management kan worden versterkt door gebruik te maken van de kenmerken van de paradox. Het daagt managers uit om hun denkwijze te verbreden en te verdiepen en om effectiever na te denken over het eigen handelen. Met Sturing en Ruimte kunnen we steeds op een andere wijze naar managementvraagstukken kijken. Organiseren door Sturing en Ruimte is zowel rekening houden met de ‘harde’ aspecten, als structuur en systemen, maar ook met ‘zachte’ aspecten als managementstijl en cultuur.

Twaalf-waarheden-ESH-model

 

Meer informatie?

Geïnteresseerd wat Sturing en Ruimte voor de organisatie bekent? Proven Benchmark beschikt over een Teamscan, gevolgd door een analyse en concrete aanbevelingen voor een team of afdeling, en een Organisatiescan, gevolgd door een uitgebreide analyse over de hele organisatie en een adviesgesprek met een van onze adviseurs.

Voor meer informatie over het inzetten van een scan in de organisatie kan contact opgenomen worden met Leo van de Vorst.