Naast de Quickscan en Organisatiescan biedt Proven Benchmark een variant aan voor het monitoren en evalueren van teams of afdelingen. Het kan hierbij gaan om een team/afdeling in de lijnorganisatie, een projectteam of netwerkteam. De Teamscan kan gebruikt worden voor het vaststellen van de startsituatie (0-meting), tussen/eindsituatie (1-meting) en geeft inzicht in ontwikkelmogelijkheden. Proven Benchmark biedt vanuit het gedachtegoed van Het Nieuwe Organiseren diverse teamscans aan, zoals: Sturing & Ruimte, Dynamisch Werken, Resultaatverantwoordelijk Werken en Inter-organisatorische Netwerken.

De aanpak

Het inzetten van een Teamscan begint met een gesprek met een van onze adviseurs. Samen met het team wordt bepaald waarom de scan ingezet wordt, wat de inhoud van de scan is en welke medewerkers meegenomen worden. De adviseur maakt de scan vervolgens op maat en stelt deze beschikbaar aan het team. Na een bepaalde periode wordt de scan afgesloten en start de adviseur met het verwerken en analyseren van de resultaten. Tot slot worden de resultaten teruggekoppeld aan het team middels een rapportage. De aanbevelingen van Proven Benchmark zijn concreet en daarmee direct te implementeren door het team. Indien hier behoefte aan is zijn onze adviseurs beschikbaar als implementatie partner.

Proven Benchmark ziet meerwaarde in het doorlopend monitoren van teams en afdelingen. Dit kan bijvoorbeeld jaarlijks, als input voor het teamjaarplan, of in een korter tijdsbestek, bijvoorbeeld om projecten te monitoren en evalueren. Als business partner kennen we het team en bieden we de benodigde input passend bij de fase waarin het team zich bevindt. Proven Benchmark investeert daarmee in lange termijn relaties gericht op win-win.

Voor meer informatie over onze het inzetten van een Teamscan kan contact opgenomen worden met Jos Breas.