“Van een tijdperk van verandering naar een veranderd tijdperk (Rotmans, 2014)”

Proven Benchmark biedt verschillende scans aan op het gebied van Het Nieuwe Organiseren. De quickscan Het Nieuwe Organiseren geeft een overzicht hoe uw organisatie scoort op alle thema’s. Daarnaast zijn er thema-specifieke quickscans ontwikkeld, zoals: Dynamisch Werken, Inter-organisatorische NetwerkenResultaatverantwoordelijk Werken en Sturing en Ruimte.

Het Nieuwe Organiseren

Organisaties en medewerkers ervaren in toenemende mate dat de behoeftes van klanten snel wisselen, sociale en technologische innovaties het speelveld bepalen en overheden regelmatig met ingrijpende wet- en regelgeving komen. Als gevolg daarvan is een centrale vraag in veel organisaties: hoe kunnen wij structureel onze doelen behalen in een complexe en snel veranderende omgeving?

Vanuit de wetenschappelijke wereld en de praktijk is gebleken dat “aanpassing” de enige manier is om als organisatie in te spelen op complexiteit en dynamiek (o.a. Chesbrough, 2006; Schumpeter, 1934). Het is veelal niet mogelijk de juiste richting te voorspellen en daar de strategie op af te stemmen. Een organisatie kan wel wendbaar georganiseerd worden om zo snel op nieuwe kansen en bedreigingen in te kunnen spelen. Deze wendbaarheid wordt ook wel Het Nieuwe Organiseren genoemd.

Een wendbare organisatie heeft dit integraal in haar wijze van organiseren doorgevoerd, zoals:

– een dynamische werkomgeving die aansluit bij de wensen en behoeften van stakeholders (Dynamisch Werken)

– het (zelf)sturen op resultaten door medewerkers, teams en de organisatie als geheel (Resultaatverantwoordelijk Werken)

– het meervoudig kijken naar (organisatie)vraagstukken, vanuit het gedachtegoed van de paradox (Sturing en Ruimte)

– het aangaan van samenwerkingsrelaties met andere organisaties om doelen te realiseren (Inter-organisatorische Netwerken)

Voor meer informatie over Het Nieuwe Organiseren kan contact opgenomen worden met Jos Breas.