De Proven Benchmark is een online enquêtemiddel ontwikkeld door Proven Partners en Proven Workspace. Sinds het jaar 2001 benchmarken wij organisaties. Dit heeft geresulteerd in een schat aan data van circa 20.000 invullers uit verschillende branches.

Wat is benchmarken?

Benchmarken is het vergelijken van de externe omgeving met de organisatie op een aantal voorafgaand gedefinieerde onderwerpen. Het is een systematisch en continu proces (niet eenmalig) met als doel om op organisatieniveau te leren. Benchmarken helpt organisaties te ontdekken wat de “standaard” in hun branche is, hoe de organisatie scoort ten opzichte van deze standaard en welke verschillen/overeenkomsten er ontdekt kunnen worden met branchegenoten (Wood, 2009).

Hoe werkt benchmarken?

Continu leren vraagt om een systematische aanpak. Benchmarken is niet een eenmalige activiteit, maar wordt in de jaarlijkse strategische cyclus van organisaties meegenomen. Een mooi voorbeeld hoe benchmarken strategisch ingezet kan worden komt van het Juran Instituut in de Verenigde Staten (2014). Zij hebben een 7-stappenmodel ontwikkeld bestaande uit twee fasen: (1) positioneringsanalyse en (2) leren van best practices. Deze fasen bestaan uit zeven stappen die uitgevoerd moeten worden om optimaal te profiteren van benchmarken.

Fase 1: positioneringsanalyse:

 1. Voorbereiding en planning
 2. Gegevens verzamelen
 3. Data analyse
 4. Verslaglegging

Fase 2: leren van best practices

 1. Vaststellen en leren van best practices
 2. Opstellen verbeter-actieplan + implementatie
 3. Geïnstitutionaliseerd leren

Wat kan de benchmark betekenen voor de organisatie?

Benchmarken kan op verschillende momenten en organisatieniveaus strategisch waardevolle informatie leveren (Wood, 2009). Denk hierbij aan de volgende voorbeelden:

 1. Benchmarken geeft informatie om gefundeerd de missie, doelen en strategie vast te leggen.
 2. De huidige prestaties van de organisatie(onderdelen) kunnen gemeten worden.
 3. Benchmarken geeft input voor organisatie- en afdelingsplannen om het gat tussen de gewenste en huidige prestaties vast te stellen en te overbruggen.
 4. In de implementatiefase geeft benchmark-data inzicht wat er gedaan moet worden.
 5. Benchmarken geeft meerdere invalshoeken tijdens het evalueren van de prestaties.

Benieuwd hoe benchmarken de organisatie kan verbeteren? Neem gerust contact op met Jos Breas voor meer informatie. 

Voorbeeld van een resultaat van benchmarking. 

 

 

Bronnen

Voor algemene informatie over benchmarken kunnen de volgende bronnen geraadpleegd worden.