Klik hier om de gratis Quickscan Wendbare Organisatie te starten.

 

Wat is een Wendbare Organisatie ? 

Als gevolg van een snel veranderende omgeving worden organisaties gedwongen om zichzelf steeds weer opnieuw uit te vinden. Dit brengt grote onzekerheid met zich mee aangezien niemand weet hoe het speelveld er morgen bij ligt. Organisaties zijn echter wel in staat om zich wendbaar te organiseren zodat zij snel op kansen en bedreigingen kunnen inspelen. Dit is niet de volgende tijdelijke managementhype maar een structurele manier van kijken en werken om wendbaar in te spelen op de dynamiek om ons heen.

Onze reis

Meer informatie?

Benieuwd hoe de wendbaarheid van uw organisatie vergroot kan worden? Proven Benchmark beschikt over een Teamscan, gevolgd door een analyse en concrete aanbevelingen voor bijvoorbeeld een bestuur of afdeling, en een Organisatiescan, gevolgd door een uitgebreide analyse van de hele organisatie en een adviesgesprek met een van onze adviseurs. 

Voor meer informatie over het inzetten van scans in de organisatie kan contact opgenomen worden met Jos Breas.